2018-06-14

Hunden – människans bästa vän

Hunden är en underart av arten varg som domesticerats av människan och varit människans närmaste följeslagare ända sedan 30 000 år före Kristus. Genom mänsklig påverkan har olika hundraser avlats fram under årens gång vilket lett till att hundar idag kan skilja sig mycket från varandra i fråga om temperament, utseende och förmågor trots att de tillhör samma art. Man tror att arten hund utvecklades efter att flockar med vargar rört sig nära platser där människor bodde under långa perioder för att äta människornas matrester. Genom den ständiga kontakten med människor tros vargarna blivit tamare generation efter generation vilket tillslut lett till att en ny art utvecklats.

De olika hundraserna som utvecklats genom människans påverkan klassificeras idag utifrån vissa rasstandarder som bestäms av Fédération Cynologique Internationale. Människor som vill skaffa hund brukar ofta börja med att bestämma sig för vilken ras de vill ha då dessa kan skilja sig mycket från varandra. Till exempel är vissa hundraser små som kaniner och väger inte mer än något eller några kilon medan de största hundexemplaren i världen har uppmätts väga upp till 90 kilo. Vilken hundras man väljer till att bli ens följeslagare kan alltså vara ganska avgörande för hur ens liv med djuret kommer se ut rent praktiskt

Hundar som hjälp inom vissa yrkesgrupper

Hundar är för många människor idag en naturlig och välkommen del av livet. Har man någon gång själv varit i kontakt med en hund bör man inte ha svårt att förstå varför hundar är så uppskattade och brukar sägas vara människans bästa vän. Då hundar är smarta och starka djur används de ofta som hjälp inom olika situationer eller yrken. Ett tydligt exempel är polisen som har specialtränade hundar som bland annat arbetar med att söka efter intressanta spår kopplade till brott, eller som skydd för sin polishusse eller matte i hotfulla situationer. Hundar används även ofta inom jakt för att spåra upp byten.

Hundars positiva inverkan på människan

Människor väljer dock oftast att skaffa hund för glädjen av att få en ny härlig familjemedlem. Hundar har visat sig ha positiv terapeutisk påverkan på människor och höjer vanligtvis välmåendet hos individerna i sin familj. Det har visats genom studier att barn som växer upp med en hund hemma lär sig viktiga egenskaper som exempelvis att visa hänsyn tidigare än vad andra barn gör. Hundar är mycket intelligenta djur som kan snappa upp kortare fraser och kommandon samtidigt som de är duktiga på att känna av sinnesstämningar i omgivningen. Hunden är en bästa vän till människan som alltid finns där och lyssnar.

Hundar som familjemedlem och hjälp

Hundar knyter sig hårt till sina närmaste och lider oerhört om de tas ifrån sin familj. Förutom att hundar bidrar till sina familjer genom att ge familjemedlemmarna kärlek, närhet och en ständig kompanjon kan hundar ofta förbättra livskvaliteten för människor på ett rent fysiskt plan. Då hundar har behov av att röra på sig mycket rör sig hundägare mer än andra människor då de oftare går ut på promenader. Hundar kan även vara en perfekt partner och hjälp till människor med olika funktionshinder. Exempelvis finns ledhundar till blinda människor samt hundar som är tränade att hindra fall när människor som lider av epilepsi trillar.