2018-06-14

Viktiga kommandon att lära sin hund

Bra uppfostran är avgörande för hundens välmående, självförtroende och även bandet mellan ägare och hund. En ouppfostrad hund kan lätt få beteendeproblem vilket leder till frustration hos både ägare och hund. Som ägare präglar man sin hund, och är man inte konsekvent i sin uppfostran får man även en förvirrad hund som aldrig riktigt är säker på om den gör rätt eller fel, och förstår inte varför ägaren blir arg. En hund behöver helt enkelt vägledning och någon som på ett omtänksamt sätt kan lära den att fungera och må bra i vardagen, det påverkar både hunden och dess omgivning.

En annan viktig del i uppfostran för att hunden ska känna sig glad och självsäker, är positiv fostran. Om man som ägare gör uppfostran till något kul och positivt är det inte bara lättare att lära sin hund olika kommandon och regler, det är även där man skapar ett starkt band till sin hund. Positiv fostran resulterar i en hund som ser upp till sin ägare, istället för att känna oro och rädsla. Som ägare är det viktigt att läsa på om rasen, men hunden är också en enskild individ och hur snabblärd och hur långa träningspass den klarar skiljer sig åt.

Lära hunden att sitta

Att lära hunden sitta på kommando är något av det mest grundläggande i hundens uppfostran. Det är även ett av de kommando som används som flitigast bland hundägare. För att lära hunden att sitta börjar man med att hålla en godisbit i handen, så att hunden lägger märke till godiset. Långsamt och tydligt för man handen över hundens huvud, som kommer följa godiset med blicken. För att behålla godiset i sikte kommer hunden sätta sig ner, varpå man säger kommandot ”sitt”, ger godisbiten och tillgivenhet. Allteftersom kan man dröja lite med att ge godisbiten för att lära hunden sitta lite längre, men alltid berömma verbalt direkt.

Lära hunden att stanna

Stopp – ett kommando som kan rädda hundar ur farliga situationer. Det finns många situationer där det är viktigt att hunden stannar just där den befinner sig. Är man på promenad med sin hund, okopplad, och låter den nosa omkring lite som den själv vill kan hunden också när som helst vilja springa tillbaka till sin ägare. Dyker det plötsligt upp en bil, kan ”stopp” eller ”stanna” vara väldigt avgörande. För att lära hunden att stanna, låter man hunden sitta ner och sakta backar några steg samtidigt som man säger ”stopp” i bestämd ton och gör stopptecknet med handen. Öka avståndet för varje gång och belöna alltid framsteg!

Frikommando


Frikommando är minst lika viktigt som andra kommandon. Att det finns en början och ett slut på vad hunden beordras göra är tydlig kommunikation som minskar risken för missförstånd och stärker alla andra kommandon. Om hunden på kommando sitter, ligger eller väntar och det där efter aldrig kommer ett frikommando, gör hunden tillslut vad den känner för. Vilket kan resultera i att man som ägare antingen ingenting gör, för att hunden gjort det den ska, eller så får hunden en utskällning för att den inte fortsätter lyda. Vet hunden om att ett kommando alltid efterföljs av ett frikommando, exempelvis ”hopp och lek” eller ”varsågod” förstår hunden bättre